Internettet som kommunikationsmiddel

Mange mennesker er i dagens Danmark enige i, at internettet er blevet det mest kraftfulde middel til kommunikation. Udviklingen inden for internettet har givet både virksomheder og privatpersoner et utal af muligheder, som ikke tidligere var tænkt mulige. Da der er tale om et yderst kraftfuldt middel til kommunikation, bør det benyttes med omtanke. På trods af at det er et middel til kommunikation, adskiller det sig dog fra kommunikation gennem tryk og tale. Dette hænger sammen med, at kommunikation på for eksempel de sociale medier ofte vil være mere uformel end i det offentlige rum, hvor personer fysisk mødes og har en samtale om et givent emne. Man skal derfor gøre sig det klart, at kommunikation via internettet ikke altid vil være den mest optimale form for kommunikation.

Kommunikation via internettet kan tCommunication via Internetage mange former og kan for eksempel foregå gennem hjemmesider, blogs eller på de sociale medier som eksempelvis Twitter, Facebook og Instagram. Da der på internettet er mange forskellige muligheder for kommunikation, er det vigtigt, at man formidler sit budskab korrekt for at kommunikationen bliver så effektiv som mulig. Hvis kommunikationen er effektiv, kan en virksomhed således opbygge den identitet på internettet, som de ønsker. For at virksomhedens kommunikation bliver så effektiv som muligt, må de nøje tilpasse, hvordan budskabet udformes. Man bør ligeledes være opmærksom på, at når man kommunikerer på internettet, er denne information ofte frit tilgængeligt for alle, hvilket er uafhængigt af, om der er tale om en privatperson eller en virksomhed.

Afhængigt af hvilket produkt virksomheden sælger, kan det være relevant at have en samtale internt i virksomheden om, hvilken form for platform, der vil være mest effektiv til at sælge det givne produkt. Dette hænger sammen med, at hvis man benytter den forkerte platform, vil kommunikationen ikke være ligeså kraftfuld, som den kan, hvorved virksomheden ender med at spilde ressourcer på kommunikation, der ikke lever op til sit fulde potentiale.

read more

Reklamering i en virksomhed

Public relations er blot en af de mange måder, hvorpå virksomheder kan kommunikere med deres kunder eller dens omgivelser generelt. En anden central form for kommunikation er den kommunikation, der finder sted gennem virksomhedens brug af reklamer. Reklamer kan siges at være en betalt form for massekommunikation, der benyttes som et forsøg på at påvirke efterspørgslen på en given vare. Reklamerne kan både være fysiske, men kan ligeledes findes på internettet. Virksomheden forsøger således gennem deres brug af reklamer at påvirke modtagerne af kommunikationsformen til at købe et givent produkt hos netop deres virksomhed. Denne påvirkning finder sted ved, at der skabes et behov hos potentielle kunder, hvorved virksomheden håber på, at de i sidste ende beslutter sig for at købe det produkt, der reklameres for.

At reklamer er blevet en populær form for massekommunikation hænger sammen med udviklingen inden for boReklameringgtrykkeriet. Disse fremskridt har ført til, at virksomheder billigt kan producere og distribuere reklamerne i massevis, hvorved de kan nå ud til et stort antal potentielle kunder. I takt med at flere og flere virksomheder i større grad benytter internettet som et middel til kommunikation, foregår massekommunikationen dog i nutidens samfund i større grad via deres hjemmeside. Da hjemmesiden nu er den centrale platform, som mange virksomheder benytter til at sælge deres produkter, er der således tale om et yderst kraftfuldt kommunikationsmiddel, der i stor grad kan influere potentielle købere. En professionelt opsat, overskuelig og nøje tilrettelagt hjemmeside er derfor et vigtigt element for enhver virksomhed, da det kan skabe et positivt førstehåndsindtryk hos deres kunder. Er hjemmesiden ikke opsat på den rette måde, der understøtter virksomhedens hensigter og ønsker, vil det have en negativ effekt, da der skabes et negativt førstehåndsindtryk, hvilket i sidste ende kan være det, der afskrækker potentielle kunder fra at købe et givent produkt.

read more

Public relations som kommunikationsmiddel

Public relations, der også i folkemunde blot kaldes PR, er en af de mange måder, som en virksomhed aktivt kan benytte til at gå i dialog med kunder eller samarbejdspartnere i det offentlige rum. Denne kommunikation i det offentlige rum kan for eksempel ske igennem pressemeddelelser eller i form af artikler, der forfattes af uafhængige journalister, og som omhandler den givne virksomhed. Public relations kan være både selvvalgt, uønsket eller tilfældig, og har en betydning for, hvordan omverdenen ser på virksomheden. Virksomheden kan benytte public relations til mange ting, men det kan blandt andet benyttes til at sælge virksomhedens produkter og skabe opmærksomhed omkring disse produkter. Derudover kan det benyttes til at opbygge, vedligeholde og forbedre virksomhedens image. Hvis virksomheden ikke er opmærksom på deres public relations, kan det have en negativ effekt på virksomheden, da det kan ende med at skade det positive image, som de ellers havde bygget op.

Da public relations ikke public relationskommer direkte fra virksomheden selv, men typisk kommer fra pressefolk eller lignende, vil troværdigheden typisk være højere. Dette hænger sammen med, at pressefolk ikke har bias og derfor ikke taler positivt om den givne virksomhed for egen vindings skyld. Man må derfor som forbruger forvente, at den information, som kommer frem om virksomheden gennem public relations er så tæt på sandheden som muligt. Er der således tale om en kritisk journalist, der har skrevet en artikel om virksomheden, må man forvente, at dette er forholdsvis sandt, da vedkommende ikke er ansat af virksomheden selv og derfor er objektiv i forhold til artiklens indhold.

Virksomheder får således et godt eller dårligt omdømme alt efter, hvordan de agerer i det offentlige rum, og hvordan de generelt håndterer kommunikationen med deres kunder og samarbejdspartnere. Public relations kan her siges at være resultatet af, hvad virksomhedens omgivelser synes om organisationen.

read more

Kommunikation i en virksomhed

Kommunikation kan siges at være den måde, hvorpå et budskab videreføres fra en afsender til en eller flere modtagere af budskabet. Kommunikation er et vigtigt tema for enhver virksomhed uanset dens størrelse. Ligemeget om det så handler om kommunikation med leverandører, kunder eller intern kommunikation i virksomheden mellem medarbejderne, er det et element, man som virksomhed bliver nødt til at forholde sig til, da det har en enorm betydning for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at der bliver sat fokus på, hvordan kommunikationen kommer til at forløbe på bedst mulige måder. CommunicationDette vil variere alt efter, hvem afsenderen og modtageren er og hvilket budskab, man ønsker at videregive. Nogle af de vigtigste elementer er, at kommunikation er nøje tilrettelagt, gennemtænkt, systematisk og foregår i en god og positiv tone, da det har en betydning for, hvordan virksomheden i sidste ende kommer til at fungere. Dårlig kommunikation har nemlig den effekt, at den uden tvivl vil have en negativ indflydelse på virksomheden. Dårlig kommunikation kan endda være så ødelæggende, at det i sidste ende kan være det, der kommer til at flå virksomheden fra hinanden. Derfor bør virksomheden både være åben og empatisk, da dette ikke blot virker professionelt, men ligeledes kan skabe et godt sammenhold mellem medarbejderne i den givne virksomhed eller mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere og kunder. Er kommunikationen åben og indeholder gensidig respekt fra alle parter, har dette en positiv effekt på virksomheden og dens samarbejdspartnere, da der blandt medarbejderne skabes en velvilje og interesse for at gøre det bedre i det daglige, da medarbejderne føler, at de er en del af en helhed og kan bidrage til fællesskabet. En dårlig kommunikation vil i stedet have den modsatte effekt og kan skabe mistro, vrede og generelt utilpashed blandt medarbejderne, hvilket i sidste ende spiller ind i forhold til deres indsats på arbejdspladsen.

read more