Håndtering af virksomhedens image

Som virksomhed har man mange udfordringer, når det handler om at opbygge og vedligeholde et stærkt image. De sociale medier er en af disse platforme, hvor virksomheden kan pleje sit image blandt kunderne. De sociale medier er nemlig ikke blot en platform, hvor kunder kan komme med positive tilkendegivelser og positive historier om virksomheden. Her findes ligeledes brugere, der kommer med utilfredse kommentarer og kritik omkring virksomheden, der ikke helt lever op til de forventinger, som kunden havde. Da virksomheder ikke kan undgå kritik, kan det være nødvendigt at være til stede der, hvor kritikken forefindes for at være i stand til at pleje sit image ved at svare tilbage på kritikken.

Først og fremmest bør virksomheden have en intern strategi for, hvordan de ønsker at håndtere kritik på internettet. Når alle medarbejdere er bekendte med denne strategi, formindskes chancen for, at en situationen bliver forværret yderligere, når en bruger kommer med en kritisk kommentar om virksomheden. En strategi kan for eksempel være, at man som virksomhed bestræber sig på, at give et svar til brugeren inden for 24 timer. Det er desuden vigtigt, at man er i stand til at lytte til kritikken for at finde frem til, hvordan man som virksomhed kan forbedre sig. På denne måde kommer man ligeledes til at kunne være mere konkret og kunne komme med et uddybende svar, da man har sat sig i kundens sted og derfor forstår, hvorfor vedkommende er utilfreds.

Målet ved hånd the company's image tering af virksomhedens image er således at vende den negative omtale til positiv omtale. Virksomheder, små såvel som store, vil på en eller anden måde opleve en form for kritik, hvorved det er nødvendigt at være i stand til at kunne håndtere dette. Hvis virksomheden er i stand til at vise forståelse og gøre dette i en god tone, kan den negative omtale vendes til positiv omtale, hvilket i sidste ende kan styrke virksomhedens image. De færreste virksomheder er nemlig fejlfri, og det kan derfor vise styrke, at man er i stand til at være åbne omkring sine fejl og tør tage kundens kritik op til eftertanke.