Kommunikation i en virksomhed

Kommunikation kan siges at være den måde, hvorpå et budskab videreføres fra en afsender til en eller flere modtagere af budskabet. Kommunikation er et vigtigt tema for enhver virksomhed uanset dens størrelse. Ligemeget om det så handler om kommunikation med leverandører, kunder eller intern kommunikation i virksomheden mellem medarbejderne, er det et element, man som virksomhed bliver nødt til at forholde sig til, da det har en enorm betydning for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at der bliver sat fokus på, hvordan kommunikationen kommer til at forløbe på bedst mulige måder. Communication Dette vil variere alt efter, hvem afsenderen og modtageren er og hvilket budskab, man ønsker at videregive. Nogle af de vigtigste elementer er, at kommunikation er nøje tilrettelagt, gennemtænkt, systematisk og foregår i en god og positiv tone, da det har en betydning for, hvordan virksomheden i sidste ende kommer til at fungere. Dårlig kommunikation har nemlig den effekt, at den uden tvivl vil have en negativ indflydelse på virksomheden. Dårlig kommunikation kan endda være så ødelæggende, at det i sidste ende kan være det, der kommer til at flå virksomheden fra hinanden. Derfor bør virksomheden både være åben og empatisk, da dette ikke blot virker professionelt, men ligeledes kan skabe et godt sammenhold mellem medarbejderne i den givne virksomhed eller mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere og kunder. Er kommunikationen åben og indeholder gensidig respekt fra alle parter, har dette en positiv effekt på virksomheden og dens samarbejdspartnere, da der blandt medarbejderne skabes en velvilje og interesse for at gøre det bedre i det daglige, da medarbejderne føler, at de er en del af en helhed og kan bidrage til fællesskabet. En dårlig kommunikation vil i stedet have den modsatte effekt og kan skabe mistro, vrede og generelt utilpashed blandt medarbejderne, hvilket i sidste ende spiller ind i forhold til deres indsats på arbejdspladsen.