Kommunikation med virksomhedens medarbejdere

Det er ikke blot vigtigt, at virksomheden er i stand til at kommunikere med dens omverden. Endnu et vigtigt element er, at den interne kommunikation i en virksomhed fungerer. Dette er nødvendigt for at sikre sig, at der er en god tone og en velfungerende dynamik mellem virksomhedens medarbejdere og ledelsen. Adskillige studier på området har nemlig vist, at de mest velinformerede medarbejdere ligeledes er de mest motiverede medarbejdere, der forsøger at gøre den bedst mulige arbejdsindsats, når de møder ind på deres arbejde. Når den interne kommunikation er så essentiel, som disse studier indikerer, er det således vigtigt, at medarbejderne er de første, som orienteres og informeres om væsentlige ændringer i virksomhedens forhold, da det har stor betydning for deres hverdag. For at sikre den velfungerende dynamik, skal medarbejderne således både forstå og acceptere virksomhedens strategier, holdninger, værdier og mål for at kunne udføre deres arbejde effektivt.

Mange vil herefter spørge om the internal communication den interne kommunikation så kun er ledelsens ansvar. Dette er dog ikke nødvendigvis rigtigt. Medarbejderne skal nemlig føle et ansvar for, at den interne kommunikation er velfungerende, hvilket kan ske ved, at de får en smule medbestemmelse. For at sikre at den interne kommunikation fungerer, skal det således være et integreret element i hverdagen. Dette kræver selvfølgelig et tæt samarbejde mellem virksomhedens medarbejdere og ledelse for at sikre, at alle er enige om, hvordan virksomheden bedst skal drives.

God intern kommunikation er således et værktøj, der kan benyttes til at øge sammenhængen og dynamikken i en virksomhed. Målet er at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere forsøger at opnå de samme mål, og at de arbejder så effektivt som muligt mod det opstillede mål. Da der er tale om et vigtigt værktøj til kommunikation er det vigtigt, at den er nøje tilrettelagt, så det passer bedst muligt til virksomheden.